סדנת "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי"

שלחו לחבר
15/01/2013 - 14:00 - 12:00

עם ד"ר עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

כתה 132