קבוצת מחקר של התכנית למשפט עברי ע"ש רומי תיגר

שלחו לחבר
05/11/2012 - 18:00 - 16:00

מרכזים: פרופ' עמיחי רדזינר ופרופ' אלימלך וסטרייך

חדר 300