קבוצת מחקר במשפט עברי

04/03/2013 - 16:00 - 18:00
חדר 300