כנס בינלאומי בנושא דו"ח לוי והמשפט הבינלאומי

שלחו לחבר
09/06/2013 - 17:00 - 10:00

מרכז הכנס: פרופ' אבי בל

תכנית: