מפגש סטודנטים בנושא "דמוקרטיה על נס" עם נפתלי בנט

05/12/2012 - 18:00 - 19:30
המפגש מתקיים בבניין ע"ש פלדמן מס' 301, אולם 202, קומה ב'.