כנס : European Neighbourhood in Israel

שלחו לחבר
21/01/2013 - 17:00 - 10:00

הכנס בנושא "מדיניות השכנות האירופיות בישראל"

מרכז: פרופ' אריה רייך

תכנית: