הרצאת אורח, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת UIBE, בג'ין

שלחו לחבר
20/01/2013 - 17:30 - 16:00

Prof. Jun Wang, University of International Business and Economics, Beijing, China

 הזמנה:

מרכז: פרופ' אריה רייך

בניין משפטים 305, אולם 11