קבוצת לימוד פלורליזם

שלחו לחבר
12/03/2013 - 15:30 - 14:00
 בהנחיית פרופ' יאיר לורברבוים
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין מס' 306, קומה 2