קבוצת לימוד פלורליזם

שלחו לחבר
מועד
12/03/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-03-12 14:00:00 2013-03-12 15:30:00 קבוצת לימוד פלורליזם  בהנחיית פרופ' יאיר לורברבוים הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין מס' 306, קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
 בהנחיית פרופ' יאיר לורברבוים
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין מס' 306, קומה 2