סמינר מחלקתי עם מר רועי שפירא,

שלחו לחבר
מועד
19/03/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-03-19 14:00:00 2013-03-19 15:30:00 סמינר מחלקתי עם מר רועי שפירא, Harvard Law School  "How the Law Enhances the Accuracy of Reputational Sanction" הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Harvard Law School
 "How the Law Enhances the Accuracy of Reputational Sanction"
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה 2