סמינר מחלקתי עם מר רועי שפירא,

שלחו לחבר
19/03/2013 - 15:30 - 14:00
Harvard Law School
 "How the Law Enhances the Accuracy of Reputational Sanction"
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה 2