קבוצת לימוד בנושא פלורליזם

07/05/2013 - 14:00 - 15:30

נושא: "פלורליזם ומוסר פוליטי - רולס והברמאס"

מנחה: ד"ר אורי אהרונסון

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'