סמינר מחלקתי עם ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
מועד
21/05/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-05-21 14:00:00 2013-05-21 15:30:00 סמינר מחלקתי עם ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן נושא: "מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני"   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

נושא: "מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני"