סמינר מחלקתי עם ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
21/05/2013 - 15:30 - 14:00

נושא: "מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני"