מפגש "משפטים נפגשים"

10/06/2013 - 18:00 - 19:30

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'

פרופ' שחר ליפשיץ ופרופ' בני פורת ישוחחו על "פרשנות חוזים"