שולחן עגול "חשיפה תעסוקתית של עובדות ניקיון לכימיקלים מסוכנים"

שלחו לחבר
03/06/2013 - 13:00 - 10:00

המפגש מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

מרכזת: הקליניקה המשפטית לפרקטיקה ומדיניות סביבתית

תכנית: