כנס הלכתי השני לענייני הלכה ודיני משפחה לזכרו של הרב פרופ' עמנואל רקמן

12/06/2013 - 15:30 - 20:00