כנס הלכתי השני לענייני הלכה ודיני משפחה לזכרו של הרב פרופ' עמנואל רקמן

שלחו לחבר