כנס רבני קהילות בנושא: המשפט העברי בקהילה

28/08/2013 - 16:15 - 20:30