"משפט, חברה וכלכלה במדינה משתנה" ערב עיון לכבוד ספריה האחרונים של שופטת ביהמ"ש העליון דפנה ברק-ארז

שלחו לחבר
23/10/2013 - 20:30 - 18:00

תכנית:

הספרים:

"אזרח - נתין - צרכן: משפט ושלטון במדינה משתנה"

"משפט מינהלי כלכלי"

מרכז: אריאל בנדור