סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
מועד
15/10/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-10-15 14:00:00 2013-10-15 15:30:00 סמינר מחלקתי עם פרופ' חנוך שיינמן, אוניברסיטת בר-אילן   Tort Law and Distributive Justice הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב' לקריאת המאמר:   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

עם פרופ' חנוך שיינמן, אוניברסיטת בר-אילן   Tort Law and Distributive Justice

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

לקריאת המאמר: