סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
15/10/2013 - 15:30 - 14:00

עם פרופ' חנוך שיינמן, אוניברסיטת בר-אילן   Tort Law and Distributive Justice

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

לקריאת המאמר: