מפגש קבוצת מחקר "פרטי-ציבור"

שלחו לחבר
22/10/2013 - 16:00 - 14:00

אורח: פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית 

בנין פלדמן, חדר 102