קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
05/11/2013 - 16:00 - 14:00

מובילה: פרופ' מיכל אלברשטין

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל,קומה ב'