סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
12/11/2013 - 15:30 - 14:00

פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, ירצה על "הרכוש הזוגי"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל,קומה ב'