קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
07/01/2014 - 16:00 - 14:00

מובילה: ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב

"המדינה והשוק"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'