קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
מועד
07/01/2014 - 16:00 - 14:00הוספה ליומן 2014-01-07 14:00:00 2014-01-07 16:00:00 קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי" מובילה: ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב "המדינה והשוק" הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מובילה: ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב

"המדינה והשוק"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'