סמינר מחלקתי עם פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן

14/01/2014 - 14:00 - 15:30

"מן הגר המקראי לגר צדק ... ובחזרה?"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב'