סמינר מחלקתי עם פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
מועד
14/01/2014 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2014-01-14 14:00:00 2014-01-14 15:30:00 סמינר מחלקתי עם פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן "מן הגר המקראי לגר צדק ... ובחזרה?" הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

"מן הגר המקראי לגר צדק ... ובחזרה?"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב'