סמינר מחלקתי עם פרופ' ראובן אבי-יונה

שלחו לחבר
מועד
29/04/2014 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2014-04-29 14:00:00 2014-04-29 15:30:00 סמינר מחלקתי עם פרופ' ראובן אבי-יונה University of Michigan The Parallel March of the Ginis: How Does Taxation Relate to Inequality and What Can Be Done About it? הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

University of Michigan

The Parallel March of the Ginis: How Does Taxation Relate to Inequality and What Can Be

Done About it?

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2