סמינר מחלקתי עם פרופ' ראובן אבי-יונה

שלחו לחבר
29/04/2014 - 15:30 - 14:00

University of Michigan

The Parallel March of the Ginis: How Does Taxation Relate to Inequality and What Can Be

Done About it?

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2