סמינר מחלקתי עם פרופ' אסף חמדני,

שלחו לחבר
25/02/2014 - 15:30 - 14:00

האוניברסיטה העברית ירושלים

"Rethinking Corporate Control"

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2