סמינר מחלקתי עם Prof. F. Elizabeth Emens

שלחו לחבר
13/05/2014 - 15:30 - 14:00

Columbia University

נושא הסמינר: "Admin"

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2