סמינר מחלקתי עם Prof. F. Elizabeth Emens

שלחו לחבר
מועד
13/05/2014 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2014-05-13 14:00:00 2014-05-13 15:30:00 סמינר מחלקתי עם Prof. F. Elizabeth Emens Columbia University נושא הסמינר: "Admin" הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

Columbia University

נושא הסמינר: "Admin"

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2