סמינר מחלקתי עם פרופ' צילי דגן

17/06/2014 - 14:00 - 15:05

אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2