הכנס השנתי הראשון של דוקטורנטים בתחום המשפט

21/11/2013 - 08:30 - 18:00

בשיתוף הפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית, תל אביב וחיפה.

תכנית: