הכנס השנתי הראשון של דוקטורנטים בתחום המשפט

שלחו לחבר
21/11/2013 - 18:00 - 08:30

בשיתוף הפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית, תל אביב וחיפה.

תכנית: