הרצאת אורח הקליניקה לייעוץ וחקיקה, ד"ר רועי שיינדורף

שלחו לחבר
23/12/2013 - 20:00 - 18:00

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי)

"התמודדות מדינת ישראל בחזית המשפטית הבינלאומית - תמונת מצב"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306) קומה ב'.