המרכז לתקשורת ומשפט - ארוע "בניגוד לציפיות"

שלחו לחבר
27/11/2013 - 15:30 - 14:00

הסיקור התקשורתי של זיכויים והרשעות במשפטיהם של נבחרי ציבור בישראל

בנין הפקולטה למשפטים (305),אולם משפט מבוים מס' 11.

תכנית: