כנס לכבוד שופטת ביהמ"ש העליון עדנה ארבל הפורשת לגמלאות

שלחו לחבר
25/12/2014 - 21:00 - 14:00

תכנית:

בנין פלדמן (301) קומה ב'

מרכזת: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג