סדרת מפגשים לסטודנטים "דמוקרטיה על נס" עם פרופ' אהרן ברק, נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס

11/12/2013 - 17:30 - 19:30