הצכנית לטפוח המצויינות: מפגש עם השופט ביהמ"ש המחוזי חיפה דניאל פיש

07/01/2014 - 11:00 - 13:00

"על עבודתו המגוונת של המשפטן: שוק פרטי, מגזר שלישי"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'