קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
23/01/2014 - 15:30 - 14:00

מרצה אורחת: פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, האוניברסיטה העברית

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'