קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
מועד
23/01/2014 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2014-01-23 14:00:00 2014-01-23 15:30:00 קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי" מרצה אורחת: פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, האוניברסיטה העברית הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מרצה אורחת: פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, האוניברסיטה העברית

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'