סדנה ברגולציה עם מיכאל אטלן

שלחו לחבר
25/02/2014 - 19:30 - 18:00

היועץ המשפטי במשרד הכלכלה וראש פורום הרגולטורים

"הרגולטורים בשירות הממשלתי – על חלוקת סמכויות וטיוב הרגולציה"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'