התכנית לטפוח המצוינות: מפגש עם פרופ' מרים פאוסט, סגנית רקטור אוניברסיטת בר-אילן

01/04/2014 - 11:00 - 13:00

ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2

"יצירתיות ושפה, ותפקוד המוח המאפשר יצירתיות."