חוברת מס' 12 - תש"ע 2009

שלחו לחבר
תאריך
תקציר

התפתחותה המשפטית-פוליטית של הכרזת העצמאות - נצחון תפיסת הדמוקרטיה הבורגנית - אורי זילברשייד

על חודו של קול? ישיבת מנהלת העם ערב הקמת מדינת ישראל - אריאל פלדשטיין

מבחוץ ומבפנים: זהות לאומית בישראל והשתקפותה דרך דימוייו המשתנים של האחר הלאומי - יעקב ידגר

דת, מעמד ופעולה פוליטית בציונות הדתית בישראל - ניסים ליאון

האמיש, שלטון החוק וחופש הדת - תרבות הפשרה בדמוקרטיה האמריקאית - בנימין נויברגר

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחדות ופני השטח - מיכאל פייגה

"כדת משה וישראל" - מהות הנישואין בעיניהם של פוסקי ההלכה במאה העשרים: הנישואין האזרחיים כמקרה מבחן - אריאל פיקאר