חוברת מס' 11 – תשס"ח 2007

שלחו לחבר
תאריך
תקציר

כיצד זוכרים? זיכרון השואה בחברה הדתית ובחברה החילונית – אריה אדרי

המלחמה היפה- ייצוגי מלחמה בתרבות הישראלית 1967 – 1973 – דליה גבריאלי-נורי

ונזכור את כולם'? הרחקת חללי האצ"ל והלח"י מן 'הסיפור' הממלכתי: על שכול, זיכרון ותיאוריית הדה-לגיטימציה נגד 'חרות' – אודי לבל

מחסומים: אזורי-ספר בגיאוגרפיה האתית של א"ב יהושע – אבידב ליפסקר

פוסט ציונות במחנה הדתי-הלאומי: המקרה של תנועת 'מנהיגות יהודית' – מוטי ענברי

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית – אבי פיקארד

הסרבנות המצפונית ומעמדה במסורת היהודית - אבי שגיא

אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין - ישראל ומשפחת העמים - גדעון ספיר