הרצאת אורחת הקליניקה לייעוץ וחקיקה, אורית קורן,

02/04/2014 - 18:00 - 19:30

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)

"סוגיות חוקתיות בהליך החקיקה"

הבנין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'