כנס של המרכז לתקשורת ומשפט, "הכל יח"צי?"

שלחו לחבר
30/03/2014 - 21:00 - 17:30

מותר ואסור בעבודת יועצי-תקשורת ויח"צנים

הזמנה: