פורום הפקולטה של התכנית לטיפוח המצויינות

שלחו לחבר
08/04/2014 - 17:30 - 16:00

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'

תכנית: