מרצה אורחת הקורס של ד"ר זיו בורר במשפט פלילי בינלאומי, עו"ד יעל ויאס-גבירצמן

שלחו לחבר
01/06/2014 - 13:30 - 12:30

נושא ההרצאה: "בית הדין הפלילי הבנילאומי בהאג (ICC) - מנקודת מבאט של סנגורית"

כתה 06