סדנה ברגולציה עם פרום' דייויד גילה

שלחו לחבר
10/06/2014 - 19:30 - 18:00

הממונה על הגבלים עסקיים

נושא: "חוק המזון"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'