יום פתוח לתכניות המצוינות לתואר ראשון

שלחו לחבר
30/05/2014 - 11:00 - 09:30

בבנין משפטים מס' 306, חדר סגל, קומה ב'

מרכז: ד"ר יעקב חבה, סגן-דיקן

הזמנה: