יריד הקליניקות המשפטיות לסטודנטים שנה ב'

שלחו לחבר
15/06/2014 - 15:00 - 14:00

מתקיים בבנין של הפקולטה למשפטים (305), ברחבה ליד הספריה .