מפגש הסדנה ברגולציה עם ח"כ מיכל רוזין, יו"ר הועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים

שלחו לחבר
17/06/2014 - 19:30 - 18:00

"רגולציה של העובדים הזרים בישראל"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'