הרצאת אורח, Prof. Alex Stein

23/06/2014 - 12:00 - 13:30

Cardozo School of Law

נושא:

"Catalogs"

Gideon Parchomovsky and Alex Stein

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)