סמינר מחלקתי

18/11/2014 - 14:00 - 15:30

עם פרופ' יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר-אילן

"על השגבת טעמי המצוות וההלכות"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'