סמינר מחלקתי עם פרופ' רונה שוז,

02/12/2014 - 14:00 - 15:30

מכללת שערי משפט, הוד השרון:

The Dangers of Children's Rights' Discourse in the Political Arena: the Issue of Religious Male Circumcision as a Test Case

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'