סמינר מחלקתי עם Prof. Nicholas Stephanopoulos

שלחו לחבר
09/12/2014 - 15:30 - 14:00

Chicago University School of Law

"Political Powerlessness"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'