כנס הדוקטורנטים למשפטים הארצי

שלחו לחבר
26/11/2014–25 - 18:00 - 09:00

בשיתוף האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה.

מצ"ב הקישור לדף הכנס באתר של האוניברסיטה העברית.

http://law.huji.ac.il/iruim.asp?cat=7151&in=494

הכנס מתקיים באוניברסיטת תל אביב

מרכזת: אורלי אורן, דוקטורנטית אוניברסיטת בר-אילן